#484354

Ninja School Online

Server: Sv1 - Bokken

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: sét 9x,có skill 10x,vk+găng tl6,7 món 14 cả vk,1 món 13,2 món 12 ,10 bánh sói 5* còn 60m yên

1,500,000 CARD
1,275,000 ATM
Nạp thẻ cào

Server: Sv1 - Bokken

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: sét 9x,có skill 10x,vk+găng tl6,7 món 14 cả vk,1 món 13,2 món 12 ,10 bánh sói 5* còn 60m yên

Tài khoản liên quan

Quạt 98 vk14 đồ 6m14 3 đồ tinh luyệ...
1,400,000đ
Dao
3,200,000đ
Quạt 71 vk+8, full+8 ,yy tl0, sói 1...
200,000đ
Kiếm 71 vk+9, 2m12, full+8, sói 100...
200,000đ
Kunai 72 vk+8, full+9, soi tb tc+hp...
200,000đ
Tiêu73 vk+8, full+9, sói tb tc+hp+n...
200,000đ
Kuani 72 vk+12, full+8 , sói tb 266...
200,000đ
Tiêu 69 vk+9, full+9 ,sói full tb ,...
150,000đ