Tất cả
68/73/90 Nak bboy/Nak aic/ Rou siêu...
Tướng: 68
Trang Phục: 73
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
550,000đ
65/70/90 Nak aic/Vanheo aic/Nak sv1...
Tướng: 65
Trang Phục: 70
Đá Quý: Không
Rank: Tinh Anh
550,000đ
41/35/90 120 viên ngọc 3/ vio đặc d...
Tướng: 41
Trang Phục: 35
Đá Quý: Không
Rank: Tinh Anh
200,000đ
68/66/90 murad siêu việt/ ezon trăn...
Tướng: 68
Trang Phục: 66
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
400,000đ
59/73/90 180v3/ rank cao thủ/heyate...
Tướng: 59
Trang Phục: 73
Đá Quý: Không
Rank: Cao Thủ
700,000đ
61/73/90 yorrn lts, mu sv, maloch r...
Tướng: 61
Trang Phục: 73
Đá Quý: Không
Rank: Bạch Kim
500,000đ
38/31/90 heyate ngân lang/mu sv/van...
Tướng: 38
Trang Phục: 31
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
140,000đ
54/46/90
Tướng: 54
Trang Phục: 46
Đá Quý: Không
Rank: Tinh Anh
200,000đ
54/62/90 mu sv
Tướng: 54
Trang Phục: 62
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
250,000đ
58/73/90 mu sv/omen otd/lili nml
Tướng: 58
Trang Phục: 73
Đá Quý:
Rank: Kim Cương
400,000đ
50/52/90 dư đá
Tướng: 50
Trang Phục: 52
Đá Quý:
Rank: Kim Cương
220,000đ
48/48/90 tv quý công tử
Tướng: 48
Trang Phục: 48
Đá Quý: Không
Rank: Tinh Anh
120,000đ
45/44/90 tv quý ct, tulen đông em đ...
Tướng: 45
Trang Phục: 44
Đá Quý: Không
Rank: Kim Cương
120,000đ