Tất cả
Kiếm98 vk16 full1415 sói5s xịn
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
5,500,000đ
Cung98 vk14 full8912
Server: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,000,000đ
acc sv23- liên hệ 0981929854 để đượ...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
130,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,000,000đ
kunai 63 sv4 còn 4m yên
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
120,000đ
Tiêu98 vk13 full1314 sói5s xịn
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,400,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 44m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Server: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu115 vk14 gần full14 ttgt lv5
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT:
2,000,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 43m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
lv 61 - Vũ khí +11 đồ 4m10 f9 1m8 ,...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
140,000đ
cung 69 sv4 sói lv100 5sao tl0331 h...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
300,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 43m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Tiêu93 vk12 full1214 sói5s xịn
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,300,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 44m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Kiếm78 vk14
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
Vũ khí +12 đồ f8 , sói lv100 ngon f...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
240,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 41m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 42m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ