Tất cả
Kiếm98 vk16 full1415 sói5s xịn
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
5,500,000đ
Kunai
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
480,000đ
Quat
Server: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
Tiêu98 vk13 full1314 sói5s xịn
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,400,000đ
đao 126 sv5 gt tl6 bội tl5 yoroi tl...
Server: Sv5 - Katana
Class: Đao
TTGT: Không
1,400,000đ
sét 9x,có skill 10x,vk+găng tl6,7 m...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,500,000đ
Kiem
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
Server: Sv5 - Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,800,000đ
Kiem
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
quạt 79 sv4 vktl5 gt tl2 sói lv100...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
750,000đ
Tiêu93 vk12 full1214 sói5s xịn
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,300,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
Kiem
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
kiếm 98 full12 sói 5s
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
680,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 41m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Tieu
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,100,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 35m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
kiem 116 sv4 vk mcs tl5 gt tl5 quần...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,100,000đ
Tieu
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
350,000đ