Tất cả
quạt 79 sv4 vktl5 gt tl2 sói lv100...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
1,100,000đ
Cung
Server: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
120,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 43m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Tiêu93 vk12 full1214 sói5s xịn
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,300,000đ
dao 116 sv4 vk114 mcs tl5 gt tl6 gi...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,450,000đ
quạt 109 sv4 sx lv100 tl3543 học 8s...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
1,100,000đ
Tieu
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 44m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Kiếm78 vk14
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
kiem 50 sv4 vk tl7 gt tl5 giày tl4...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
quạt 98 vk13 gần full12
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
750,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
Tieu
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 41m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
quạt 114 sv3 yori tl6 học 11 sách s...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,270,000đ
kiem 68 sv4
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 42m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
tieu 70 sv4 vk mcs tl3 gt tl3 bùa t...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
840,000đ
kiếm 98 full12 sói 5s
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
680,000đ
Cung
Server: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
3,500,000đ