Tất cả
LV 130 - Vũ khí +15 đồ 2m15 1m14 4m...
Server: Sv5 - Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
Đao
Server: Sv1 - Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
1,400,000đ
kiem 69 sv4 còn 13m yên 5lg
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
240,000đ
LV 82 - Vũ khí +12 đồ f12 1m14 , gă...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
600,000đ
Quạt
Server: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,200,000đ
dao 50 sv1 vk13 tl6 sói lv100 tl266...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
470,000đ
quạt 69 sv1 còn 5m yen
Server: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
280,000đ
LV 98 - Vũ khí +14 đồ 8m14 2m12 , v...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
3,000,000đ
Cung
Server: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
120,000đ
Kunai
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
Quạt
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
Tiêu
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,600,000đ
Tiêu
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
ttgt cung 75 sv4 vk mcs tl3 gt tl3...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
650,000đ
Giảm còn 130k khi liên hệ sdt/zalo:...
Server: Sv6 - Tone
Class: Đao
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ
kunai 70 sv4 còn 24lg 19m yên
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
Giảm còn 70k khi liên hệ sdt/zalo:0...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ
Tiêu130 vk15 full15
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,500,000đ
Giảm còn 100k khi liên hệ sdt/zalo:...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
120,000đ