Tất cả
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 47m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
LV 69 - Vũ khí +15 đồ 5m15 f14, 3mt...
Server: Sv5 - Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,400,000đ
Kunai
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,000,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,100,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 39m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
lv 130 - Vũ khí +15 đồ 7m14 2m12 ,...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
Tiêu
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,200,000đ
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
KIEM 70 VK14 FULL8-12 -XE 2CHI MANG
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 44m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
vk11 ,9 món 9 còn 3m2 yên
Server: Sv1 - Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
kunai 78 sv2 vk mcs tl8 gt tl2 bội...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
720,000đ
LV 115 - Vũ khí +14 đồ f12 , vk gt...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,400,000đ
Kunai
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
800,000đ
Kiếm 79 vk12 tinh luyện 4 7m12 full...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 42m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
LV 130 - Vũ khí +15 đồ 2m15 1m14 4m...
Server: Sv5 - Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
Đao
Server: Sv1 - Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
1,400,000đ
kiem 69 sv4 còn 13m yên 5lg
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
240,000đ