Tất cả
kiem 55 sv4 học 6stn còn 12m yên
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 46m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Quạt119 vk14 full14
Server: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
2,200,000đ
Quạt 67 set 6x+8,+9
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
140,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
lv59 vk12 , có sói
Server: Sv6 - Tone
Class: Cung
TTGT: Không
250,000đ
quạt 103 sv4 còn 6m yên
Server: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
550,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 41m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Quạt 67 set 6x+8,+9
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
140,000đ
Kunai
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
lv70 full8 có siêu xe
Server: Sv5 - Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
tieu 79 sv1 vk tl5 gt tl6 học 11 sá...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
540,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 45m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
cung 70 vk13 (tinh luyện 5) đồ full...
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
800,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
300,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,000,000đ
lv103 vk14 full12 , 8 món tinh luyệ...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,200,000đ
Cung
Server: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
800,000đ