Tất cả
Server: Sv5 - Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
280,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 45m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
Đao128 vk16 full1516 ttgt lv21
Server: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
8,800,000đ
lv98 vk găng 14 full12 , 6 món tl,...
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ
kiem 90 sv4 yoroi tl2 còn 3m5 yên
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
320,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 36m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Kunai
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
2,600,000đ
cung 69 sv1 vk14 tl6 sói lv100 tl26...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
370,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT:
5,000,000đ
lỗi shinwa
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,500,000đ
Server: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
tieu 59 sv4 vk13 tl2
Server: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
tieu
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ
vk+găng tay+giày+bùa tl6 có skill 1...
Server: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,600,000đ
Server: Sv5 - Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
lv75 vk10 full8 có siêu xe
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
Kiem
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 42m yên
Server: Sv23 - Suriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
Server: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ